Η medical design

Η medical design με γνώμονα ότι η ποιότητα του χώρου καθορίζει την ποιότητα ζωής μέσα σε αυτόν, προσεγγίζει με ευαισθησία το χώρο του ιατρείου και δημιουργεί μοναδικές Αρχιτεκτονικές προτάσεις για τη δημιουργία ή την ανακαίνισή του, οι οποίες αναδεικνύουν το κύρος αλλά και τη διακριτικότητα που πρέπει να τον χαρακτηρίζουν.
Πιστή στις αρχές της Βιοκλιματικής Αρχιτεκτονικής, η medical design σχεδιάζει την Αρχιτεκτονική λύση μέσα από την ανθρωποκεντρική της προσέγγιση, αναλαμβάνει την αδειοδότηση του ιατρείου όπου χρειάζεται, εκπονεί τη Μελέτη Εφαρμογής και υλοποιεί την Κατασκευή, με έμφαση στην ποιότητα και τη λεπτομέρεια.
English version
associates:   www.modern-pharmacy.gr   www.project-home.gr