Μυριάνθη Μουσά
M.Arch. II Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ

6973463203

Χαράλαμπος Χαρίτος
Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ
ΜΒΑ ΟΠΑ (ΑΣΟΕΕ)

6977207632
 

info@medical-design.gr

Ταχ. Δνση:
Synthesis - Αρχιτεκτονικό Γραφείο & Σύμβουλοι Μηχανικοί
Για τη
medical design
Τομέας Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού Ιατρείων
Σκυλίτση 20, 11473 Λόφος Στρέφη, Αθήνα,
τηλ. 2108828967

English version
associates:   www.modern-pharmacy.gr   www.project-home.gr